11.1.05

Tip A. Netwerk omdat je van mensen houdt

Mensen zijn kuddedieren. Netwerken sluit aan bij onze natuurlijke behoefte aan contact, aan zien en gezien worden, aan innerlijke rust omdat we bij een groep horen. Het 'ik-tijdperk' is afgelopen, navelstaren heeft ons een tijdje verder gebracht. Nu wordt weer duidelijk dat wij mensen geen solitaire wezens zijn, maar dat we elkaar echt nodig hebben.

Er zijn mensen die een hekel hebben aan (nieuwjaars)recepties en netwerkbijeenkomsten. Ze zeggen dat ze liever niet zouden gaan, dat ze zich ongemakkelijk voelen en dat ze niets weten te zeggen en dat ze eigenlijk niets te maken willen hebben met al die oppervlakkige mensen die daar komen. Toch gaan ze wel naar bijeenkomsten toe.

Contact
We kunnen niet zonder elkaar. En eigenlijk weten we ook dat het zelfs in een zakelijke setting mogelijk is om echt contact te hebben. Natuurlijk ontmoet je ook mensen waar je weinig mee hebt, of waar je je zelfs aan ergert. De doorgewinterde netwerker gaat er ontspannen mee om als iemand waar hij weinig brood in ziet, net iets te lang blijft doorkletsen. De startende netwerker moet soms oefenen in het geven van (subtiele of duidelijke) signalen. Ook kan het zijn dat hij leert om zich meer open te stellen en daardoor ontdekt dat juist deze persoon die in eerste instantie ergernis opwekte, ook hele aardige kanten heeft. Netwerken is dé manier om te ontdekken wat andere mensen in huis hebben. Om te ervaren dat wij gezamenlijk een gemeenschap en een economie vormen, waarin ieders bijdrage van belang is. Wat je door netwerken kunt leren, is om je dienstbaar op te stellen aan een groter geheel.

Rendement
Het is leuk om Piet te kennen omdat je zo met hem kan lachen. Het is ook leuk om Piet te kennen omdat hij iets heel goed kan of een bepaald produkt levert. Op een bepaald moment kan jij daardoor één van je contacten in goed vertrouwen naar hem doorverwijzen. Dat kan alleen als je werkelijk contact met Piet hebt gemaakt, naar hem hebt geluisterd en weet dat hij goed werk levert. Zo werkt het omgekeerd ook: mensen krijgen vertrouwen in jou doordat je laat zien wie je bent en wat je doet. Binnen netwerken is het lang niet altijd zo dat degene die de meeste mensen met elkaar in contact brengt, zelf ook de meeste opdrachten binnensleept. Dat valt soms niet mee, dat je investeert in je netwerk, zonder dat het tastbaar rendement oplevert.

Liefde
Dus is het belangrijk om je andere drijfveer voortdurend in de gaten te houden: netwerk omdat je van mensen houdt.
Als je werkelijk contact durft te maken met anderen, zie je dat iedereen deel uit maakt van een groter geheel. Dat je concurrenten passen bij hun klanten en dat jij past bij jouw klanten, dat er voor iedereen een eigen plek is.
En als je dat ziet, kan je zelfs voor je meest hardnekkige concurrenten een vorm van liefde voelen.