10.2.05

Khalil Gibran over werk

Toen zei een ploeger: spreek tot ons over werk
En hij antwoordde en zei:
Je werkt opdat je gelijke tred zult houden met de aarde en met de ziel van de aarde. Want ledig zijn betekent vervreemden van de seizoenen en uittreden uit ‘s levens optocht, die majestueus en met trotse onderwerping optrekt naar het oneindige.
Wanneer je werkt, ben je als een fluit welks hart het fluisteren der uren omzet in muziek.
Wie van jullie zou een stom en stil riet willen zijn, als al het andere zingt in koor ?
Er is je altijd verteld dat werken een vloek is en arbeid een ramp.
Maar ik zeg je dat je al werkende een deel vervuld van aarde’s diepste droom, je toebedeeld toen die droom werd geboren. En dat je ., zo je jezelf met arbeid onderhoudt, in waarheid het leven liefhebt.
En het leven liefhebben door middel van arbeid is vertrouwd zijn met ‘s levens diepste geheim (...)
Werk is zichtbaar gemaakte liefde !

Khalil Gibran