10.10.05

Organisatieopstellingen zeer effectief

Een werkorganisatie is een systeem. Daarvoor gelden drie belangrijke principes: iedereen hoort erbij, iedereen heeft een eigen plek en er is een balans tussen geven en nemen. Is een van die principes verstoord, dan loopt het niet lekker binnen een bedrijf of afdeling. Eén van de manieren om zicht te krijgen op verstoringen binnen werkorganisaties, is een organisatieopstelling.
Deze nieuwe methodiek is ewnerverend omdat noch de begeleider, noch degene die een vraagstuyk inbrengt, van te voren weet wat er gaat gebeuren. Toch is het een zeer effectieve manier om een organisatie in beweging te krijgen. Hieronder enkele ervaringen van deelnemers aan organisatieopstellingen.

Effecten van opstellingen
'De opstelling heeft me gesteund bij het nemen van de moeilijke beslissing om iemand te ontslaan, terwijl dat uiteindelijk toch in het belang van de hele organisatie is'.

'Ik nam verantwoordelijkheden op me zonder dat ik de daarbij behorende macht binnen de organisatie had. Tijdens mijn opstelling heb ik gemerkt hoe ik er voor zorg kan dragen dat mijn macht en verantwoordelijkheden met elkaar in evenwicht zijn. Nu kan ik mijn ambitie om hoofd te worden op een positieve manier aan mijn baas voorleggen.

'Na de opstelling ben ik veel beter in staat om als projectmanager te functioneren: ik durf steun te vragen van de directeur en geef duidelijk richting aan de teams die onder mij staan'

'Toen ik representant was, is me veel duidelijk geworden over mezelf en mijn eigen manier van reageren als leidinggevende. Net als in de opstelling, wil ik de positieve dingen die ik over andere mensen denk, wat vaker aan ze vertellen. Ze kunnen niet raden wat zich in mijn hoofd afspeelt'.

'Sinds het zien van opstellingen, zet ik mijn medewerkers vaker op het podium en prijs de dingen die ze gedaan hebben. Ik merk dat daardoor hun prestaties verbeteren en hun motivatie toeneemt. '

'Het voordeel van deze methode is dat het heel snel gaat en bijzonder effectief is.'

'De eisen die ik aan mijn medewerkers stelde, waren te hoog. Mijn teleurstelling over hun prestaties uitte ik niet. Door de opstellingen drong tot me door dat die teleurstelling natuurlijk wel voelbaar was en een negatief effect had. Nu mijn verwachtingen realistischer zijn, presteren mijn medewerkers een stuk beter !'