9.10.05

Positie als leider innemen


Mensen ervaren minder erkenning op hun werk als ze telkens op de stoel van hun collega of leidinggevende gaan zitten. Meestal krijgen ze meer erkenning als ze hun eigen positie binnen het bedrijf innemen en zich beperken tot hun eigen verantwoordelijkheden. Op de foto een opstelling van ieders positie binnen een bedrijf.

'Ik word niet gewaardeerd in mijn werk' is een veel gehoorde klacht onder mensen die zich laten coachen. Soms voelen mensen zich zelfs geminacht door hun baas of ondergeschikte. Als verklaring geven ze dan vaak dat zij denken dat het komt doordat dat anderen zich door hen bedreigd voelen.

De gecoachte voelt zich door het gebrek aan waardering machteloos. Want hoe hij zich ook inspant en wat hij ook doet, hij lijkt niet in staat om de situatie te veranderen. Om dergelijke ervaringen om te buigen heeft Heart Management een effectieve interventiemethode ontwikkeld. Door met poppetjes (zie foto) een organisatieopstelling te doen en goed door te vragen, wordt helder wat er werkelijk schuilgaat achter het gebrek aan waardering.
Vaak blijkt dat de gecoachte eigenlijk denkt dat hij het op een andere positie in het bedrijf veel beter zouden doen. Zodra de leidinggevende, ondergeschikte of het bestuur een steek laat vallen, ziet de gecoachte dat onmiddellijk. En is er als de kippen bij om de verantwoordelijkheden die blijven liggen, op zich te nemen.
De leidinggevende van zo iemand voelt zich dus terecht bedreigd. De ondergeschikte voelt zich terecht onvoldoende vertrouwd.

Een dergelijk patroon kan trouwens ook tussen collega's zichtbaar worden: iemand zorgt, soms bijna als een moeder, voor zijn of haar direkte collega. Het valt veel mensen duidelijk niet mee om zich te beperken tot de verantwoordelijkheden die bij hun eigen plek in de organisatie horen.
Door hun inspanningen voor anderen, blijft er soms voor het eigen werk onvoldoende tijd of aandacht over. En op een gegeven moment komt de uitputting in zicht. De ergste klap kan komen als iemand dan juist door de collega die hij heeft 'geholpen' wordt gepasseerd bij een promotie. Of als anderen (die zich in de ogen van de gecoachte minder inzetten voor het bedrijf )belangrijkere taken of meer vrijheid krijgen.

Het is een hele kunst om werkelijk je eigen plek in te nemen binnen een organisatie. Om niet op de stoel van een ander te gaan zitten en je te beperken tot wat in jouw taakgebied valt.

Tijdens de coaching gebruik ik poppetjes om te laten zien en ervaren hoe de posities liggen in de organisatie. Ook de taken maken we zichtbaar. We hebben meestal maar één gesprek nodig om de beweging in gang te zetten waardoor iemand de verantwoordelijkheden van anderen bij hen kan laten. De rust en kracht die het geeft als iemand zich vervolgens op zijn eigen taken kan richten en zijn eigen plek in de organisatie inneemt, is aan alle kanten merkbaar. Vreemd genoeg uit na een dergelijk gesprek de leidinggevende of het bestuur als bij toverslag waardering voor de inspanningen van de gecoachte. Of blijkt de dwarse medewerker ineens een zeer coöperatief persoon.

copyright Heart Management