26.11.05

Aanpak

U krijgt bij Heart Management een persoonlijke aanpak.
Leermethodes worden afgestemd op uw specifieke wensen en behoeften van het moment.
Daarbij is keus uit:
• cognitief leren - het opdoen van kennis
• mentaal leren - creatief denken
• emotioneel leren - waarnemen en waarderen van gevoelens en emoties
• spiritueel leren - gebruiken van intuïtie, inspiratie en verbeeldingskracht
• fysiek leren - het lichaam inzetten als energie- en informatiebron
• systemisch leren - het erkennen en benutten van de eigen positie, de onderlinge verbanden en hanteren van verantwoordelijkheid