25.11.05

De coach

mr. Caroline Viviane Franssen (1961) inspireert en stimuleert mensen om hun hart te volgen en daarbij hun verstand te gebruiken. Haar heldere analyse gaat gepaard met grote betrokkenheid, enthousiasme en creativiteit. Zij gaat haarfijn tot de kern.
Caroline studeerde rechten en journalistiek, werkte bij een lokale krant en bij de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel. Daar ontdekte zij dat collectieve belangenbehartiging zelden leidt tot betere arbeidsverhoudingen. Als partijen tegenover elkaar komen te staan, onstaat er strijd. De aandacht voor die strijd staat vaak het nemen van eigen verantwoordelijkheid in de weg.
In 1995 richtte zij Heart Management op om individuele werkgevers en werknemers handvatten te bieden om hun individuele én hun gezamenlijke belangen vorm te geven. Ik zoek met grote gedrevenheid naar de verstoringen binnen systemen en zorg ervoor dat de energie binnen weer gaat stromen. Mijn vertrouwen in mensen en de methodieken die ik gebruik is in de loop van de jaren gegroeid. Zo heb ik zelfs gemerkt dat mensen die ontslagen werden omdat ze in een bepaalde werkomgeving niet thuis hoorden, daarna werk vonden waarin ze beter tot hun recht komen."
Zij volgde uiteenlopende opleidingen en trainingen op het gebied van het aansturen van verstand, gevoel en intuïtie.
De laatste jaren richt zij zich op de ontwikkeling van leiderschap binnen organisaties.
Caroline is getrouwd en heeft een zoon.