14.11.05

In de beperking herkent men de meester

'Ik word niet gewaardeerd in mijn werk' is een veel gehoorde klacht onder mensen die zich laten coachen. Soms voelen mensen zich zelfs geminacht door hun baas of ondergeschikte. Als verklaring geven ze dan vaak dat zij denken dat het komt doordat dat anderen zich door hen bedreigd voelen.

De gecoachte spant zich op zijn werk dan extra in en probeert minder bedreigend over te komen, maar dat leidt niet tot de zo gewenste waardering. De gecoachte ziet -behalve een andere baan gaan zoeken- geen manier om de situatie te veranderen. Die is er wel. Daarvoor is het eesrt nodig om te kijken naar wat er werkelijk aan de hand is.
Vaak blijkt namelijk dat de gecoachte 'stiekum' denkt dat hij het op een andere positie in het bedrijf veel beter zouden doen. Zodra de leidinggevende, ondergeschikte of het bestuur een steek laat vallen, ziet de gecoachte dat onmiddellijk. En is er als de kippen bij om de verantwoordelijkheden die blijven liggen, op zich te nemen.
De leidinggevende van zo iemand voelt zich dus terecht bedreigd. De ondergeschikte voelt zich terecht onvoldoende vertrouwd.

Een dergelijk patroon kan trouwens ook tussen collega's zichtbaar worden: iemand zorgt, soms bijna als een moeder, voor zijn of haar direkte collega. Door de inspanningen voor anderen, blijft er soms voor het eigen werk onvoldoende tijd of aandacht over. En op een gegeven moment komt de uitputting in zicht. De ergste klap kan komen als iemand dan juist door de collega die hij heeft 'geholpen' wordt gepasseerd bij een promotie. Of als anderen (die zich in de ogen van de gecoachte minder inzetten voor het bedrijf ) promotie maken of meer vrijheden krijgen.

Het is een hele kunst om werkelijk je eigen plek in te nemen binnen een organisatie. Om niet op de stoel van een ander te gaan zitten. Om je te beperken tot de verantwoordelijkheden die bij jouw positie binnen de organisatie horen. Om alleen te doen wat in jouw taakgebied valt. Daarvoor is het nodig om de posities en taken binnen de organisatie duidelijk af te bakenen. Daardoor wordt de beweging in gang gezet waardoor de gecoachte de verantwoordelijkheden van anderen bij hen kan laten. Het geeft rust en kracht als iemand zich vervolgens op zijn eigen taken kan richten en zijn eigen plek in de organisatie inneemt.
Als je je beperkt tot je eigen taken, word je een meester.
Soms krijg je dan als bij toverslag waardering voor je inspanningen van je baas of collega. Of blijkt de dwarse ondergeschikte ineens ook te kunnen meewerken.