1.12.05

Coaching is gevaarlijk

"De mensen die ik coach, zijn dappere mensen die de moed hebben om open te staan voor nieuwe waarnemingen. In de coaching maak ik gebruik van confronterende en soms zelfs controversiële aanpakken. Het gaat mij erom dat mensen wakker worden en open komen te staan voor nieuwe waarnemingen en nieuwe oplossingen. Dat vraagt uiteraard wel van ze dat ze zich in een gevarenzone durven te begeven, hun houvast loslaten en zich op onontgonnen terrein gaan begeven.

Door van een meta-niveau naar patronen tekijken, komen er altijd nieuwe zaken aan het licht. De verklaringen die er waren voor de huidige stand van zaken, komen vaak op losse schroeven te staan. Er blijken dan hele andere oorzaken te zijn voor de problemen en dus zijn er dan ook andere oplossingen mogelijk. Door creativiteit aan te boren, komen zaken echt in beweging."