5.12.05

Tip 6. Controleer meer

Natuurlijk heeft u vertrouwen in uw medewerkers. Dat wil alleen niet zeggen dat u ze niet hoeft te controleren !
De democratisering heeft er aan bijgedragen dat controle een vies woord is geworden. In het streven naar optimale zelfstandigheid van medewerkers wordt wel eens vergeten dat iedereen controle nodig heeft.
Dat is bijzonder jammer, want door gebrek aan controle worden veel onnodige fouten gemaakt en blijven medewerkers langer in een kringetje ronddraaien dan nodig.
Controleer uiteraard alleen WAAR NODIG. Dus niet omdat u zelf controledwang heeft, maar omdat u merkt dat uw medewerker beter functioneert als u de vinger aan de pols houdt. Ook professionals functioneren beter door een (twee) wekelijks gesprek met hun leidinggevende !

3 Comments:

At 10:11 p.m., Anonymous Anoniem said...

Is het niet beter te spreken van monitoring dan van controleren. Controleren wekt de indruk dat je het als leidinggevende beter weet. Monitoren laat de verantwoordelijkheid bij de ondergeschikte maar dwingt deze wel tot het afleggen van verantwoording

groeten,

Joris

 
At 10:14 p.m., Anonymous Anoniem said...

Is het niet beter te spreken van monitoren ipv controleren. Controleren wekt de indruk dat je het als leidinggevende beter weet. Monitoren dwingt de ondergeschikte tot het afleggen van verantwoordeing maar ontneemt de ondergeschikte niet de verantwoordelijkheid voor de geleverde kwaliteit

groeten,

Joris

 
At 10:16 a.m., Blogger Caroline Franssen said...

MIsschien weet je het wel niet beter, maar jij bent wel degene die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het resultaat. Je kunt de verantwoordelijkheid namelijk niet laten bij de ondergeschikte, jij bent er uiteindelijk verantwoordelijk voor dat hij/zij zijn werk goed doet.
Dus ik ben het er beslist niet mee eens dat 'monitoren' zou kunnen volstaan.

Aan controleren kun je volgens mij pas echt consequenties verbinden.
Als jij vindt dat de ondergeschikte zijn/ haar werk niet goed heeft gedaan, zul je hem daarop moeten aanspreken en moeten zorgen voor verbetering van het werk. Lukt het niet om je ondergeschikte aan te sturen, dan zal ontslag de uiteindelijke consequentie zijn.
Laat je na om ervoor te zorgen dat jouw ondergeschikte doet wat is afgesproken en wat nodig is, dan geef jij niet goed leiding.
Uiteindelijk zal ofwel je bedrijfsresultaat daar uiteindelijk onder gaan leiden, ofwel je wordt op je eigen functioneren aangesproken door jouw leidinggevende.

 

Een reactie posten

<< Home