14.9.06

De Olifanten-koe en Nieuw Leiderschap


Olifanten leven in een gemeenschap die gedomineerd wordt door het oudste vrouwtje. Wetenschappers hebben ontdekt dat de leeftijd van het vrouwtje bepalend is voor het aantal kalfjes in de kudde. Hoe ouder het vrouwtje is, hoe meer kalfjes er worden geboren. Dit wordt toegeschreven aan het feit dat een ouder vrouwtje, door haar ervaring, beter onderscheid kan maken tussen wanneer vijandige olifanten de kudde naderen en wanneer er familieleden naderen. Bij de nadering van een gevaarlijke olifant, ontstaat er stress in de kudde, omdat de kudde dan verdedigd moet worden.
De ervaren koe zorgt ervoor dat alleen verdedigend wordt gereageerd op echt gevaarlijke olofanten. Daardoor genereert zij meer momenten van ontspanning en dat is goed voor de 'productiviteit'.

'Nieuwe Leiders' doen hetzelfde: zij zijn beter in staat om echte bedreigingen van beleefde' bedreigingen te onderscheiden. Ook zijn ze zich (in de regel) van bewust dat het niet alleen gaat om het behalen van financiele doelen, maar richten ze zich meer op het bereiken van een evenwicht tussen organisatie, doelen en mensen. Zij weten dat gestresste medewerkers minder productief zijn en richten zich daarom op het voorkomen van stress. Het vraagt ervaring om de echte bedreigingen te onderscheiden en op een zo ontspannen mogelijke manier leiding te geven aan het 'beantwoorden' van een bedreiging. Daarnaast heeft een ervaren leider al eerder aan spannende situaties het hoofd weten te bieden en ervaart daarom waarschijnlijk zelf ook minder stress. Vandaar dat je op congressen over 'Nieuw Leiderschap' veel ervaren leiders tegenkomt en weinig jonge. De ervaren leiders zijn mogelijk aanvankelijk wel uitsluitend gericht geweest op hard resultaat, maar hebben in de loop van hun loopbaan gemerkt dat je, wanneer je uitsluitend en alleen met het doel bezig bent, te veel stress genereert.