18.9.06

Intervisie voor directeuren

Binnen een organisatie heb je als directeur een unieke positie.
Je draagt veel verantwoordelijkheid. De positie vraagt dat je helder blijft kijken naar je visie, doelstellingen en gedrag.
In de intervisiegroep wissel je ervaringen uit met andere directeuren om zo tot een verbetering van je persoonlijke en professionele effectiviteit te komen.
Half oktober gaat de eerste intervisiegroep voor directeuren van start. De intervisie wordt door mij begeleid.
Inmiddels zijn er al aanmeldingen voor een tweede intervisiegroep. Directeuren van profit- en nonprofitorganisaties die feedback zoeken op een gelijkwaardig niveau kunnen zich melden via intervisie@levenskunst.nl.